Projekt

"Poznaję , eksperymentuję, decyduję! "

Projekt " Poznaję , eksperymentuję, decyduję ! Szkolne laboratorium umiejętności " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 od września 2020 do czerwca 2023.

Realizacja wsparcia przygotowana została na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły w zakresie zajęć dla uczniów, doskonalenia nauczycieli i wyposażenia w pomoce naukowe .

Zajęcia w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych w szkole.


plakat_strona_EFS1_poziom.docx.pdf
ogłoszenie o naborze.docx (2).pdf
NA STRONE INTERNETOWĄ Poznaję eksperymentuję decyduję! (1).docx.pdf
Ogłoszenie na stronę szkoły (2).pdf
formularz rekrutacyjny - uczeń - Dokumenty Google.pdf
Klauzula(cb).pdf