ZDALNE NAUCZANIE 03/2020 - 06/2020

PZO.pdf

KONSULTACJE W SZKOLE – wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół

1. Od 1 czerwca 2020 do 5 czerwca 2020 umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas 1 – 3, klas 4 – 5 i klas 6 - 8 z przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, WOS, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda.

2. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

3. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej i za zgodą rodziców.

Harmonogram I - III
Harmonogram IV -V
Konsultacje dla klas 6-8 (aktualne).pdf

KONSULTACJE W SZKOLE – wytyczne GIS, MZ, MEN dla szkół

  1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych: j.polski, matematyka, j. angielski.
  2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów.
  3. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej i za zgodą rodziców.
Konsultacja dla klas 8.pdf

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW PO ZNIESIENIU ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ DLA CZYTELNIKÓW

1. Zmiana godzin otwarcia biblioteki – harmonogram pracy biblioteki szkolnej przy ul. 22 Stycznia 4 i ul. Szkolnej 6.

2. Przed wejściem do biblioteki jak i wychodząc, należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie preparatem udostępnionym w wydzielonym miejscu.

3. Przebywanie w bibliotece wyłącznie w maseczkach (bądź przyłbicach) i rękawiczkach.

4. Uruchomienie dla użytkowników jedynie wypożyczalni - istnieje możliwość wyłącznie oddania wypożyczonych książek (w ramach rozliczenia się z biblioteką szkolną).

5. Brak wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni bibliotecznych.

6. Jednoczesna obsługa max: 2 czytelników w wypożyczalni.

7. Zachowanie odległości 1,5 m - 2 m wewnątrz oraz oczekujących na zewnątrz biblioteki.

8. Zwrot książek wyłącznie w wydzielonym miejscu wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza – utrzymanie kontaktu zgodnie z tzw. zasadą dystansu społecznego.

9. Książki oddawane przez czytelników trafiają na 5-dniową kwarantannę.

10. Obsługa czytelnika powinna odbyć się szybko i sprawnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Harmonogram pracy bibliotek szkolnych

od 25 maja 2020 roku

klasy I - V

ul. 22 Stycznia 4 - A. Gruszka

PONIEDZIAŁEK - 14.00 - 16.00

ŚRODA - 14.00 - 16.00

PIĄTEK - 14.00 - 16.00

klasy VI - VIII

ul. Szkolna 6 - J. Sobków Karnowska

WTOREK - 13.00 - 15.00

CZWARTEK - 13.00 - 15.00

PIĄTEK - 13.00 - 15.00

Drodzy uczniowie klas VIII

Od 25 maja uruchomimy konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Harmonogram ukaże się na stronie internetowej w czwartek 21 maja.

Poniżej zasady, które będą Was obowiązywać :


1. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

2. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

3. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

4. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

6. Można korzystać z szatni szkolnej w celu pozostawienia okrycia wierzchniego z zachowaniem odstępu pomiędzy ubraniami min 60 cm.


7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.


Harmonogram zdalnego nauczania w SP2_klasy I-VIII (1).pdf

Drodzy rodzice oraz uczniowie!


Szkoła Podstawowa nr 2 korzysta z dwóch kanałów zdalnego nauczania, są to:

1. Dziennik elektroniczny Vulcan,

2. Google dla Szkół - usługa Classroom.


Rodzice uczniów klas I-III otrzymują informację przez dziennik elektroniczny. Wychowawczynie określają sposób i formę wykonania zadań.

Informacje dla uczniów klas IV-VIII przekazywane są przez dziennik elektroniczny oraz aplikację Classroom.

Uczniowie klas IV - VIII posiadają szkolne konta e-mail, które umożliwiają korzystanie z dziennika elektronicznego oraz aplikacji Classroom zarówno na komputerze, jak i na telefonie.

Aby uczeń skorzystał z aplikacji Classroom na komputerze należy:

1.Wejść na stronę google.pl

2.Wybrać: Zaloguj się

3.Wpisać swój szkolny adres e-mail (i.nazwisko@sp2chelmno.pl)

4.Podać hasło - jeśli uczeń nie pamięta należy skontaktować się z sekretariatem szkoły (sekretariat@sp2chelmno.pl)

5.Wybrać usługę: poczta Gmail lub Classroom.


Google dla Szkół (poczta Gmail, Classroom) i dziennik elektroniczny Vulcan to dwie odrębne aplikacje.


ADRES E-MAIL RODZICA do logowania w dzienniku elektronicznym Vulcan nie ma związku i zastosowania do logowania się na KONTO GOOGLE UCZNIA.


Dostęp do dziennika rodzic ma poprzez e-mail podany wychowawcy. W razie problemów z hasłami, logowaniem się do dziennika proszę o kontakt na adres sekretariat@sp2chelmno.pl

Renata Ulatowska