ZDALNE NAUCZANIE 10/2020Szczegółowe zasady nauczania zdalnego

w SP 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie
1. Nauczanie zdalne odbywa się wyłącznie poprzez szkolne konta Google z wykorzystaniem aplikacji Classroom.

2. Nauczyciel może wykorzystywać również dostępne platformy edukacyjne, jednak nie odsyłamy tam uczniów do samodzielnego zrealizowania tematu lekcji czy nowego zagadnienia.

3. Zajęcia zdalne odbywają się wg planu zajęć. Obowiązkiem ucznia jest zalogowanie się w Classroom o określonej godzinie.

4. Obecność ucznia na zajęciach jest odnotowana przez nauczyciela na podstawie:

a) udziału w lekcji poprzez Meet lub

b) materiału oddanego w Classroom np. w stworzonym przez nauczyciela “Projekcie” / “Pytaniu”.

5. Nauczyciel na początku lekcji udostępnia materiały edukacyjne: temat lekcji, cele oraz zadania do wykonania przez uczniów.

6. Uczniowie oddają prace tylko poprzez Classroom - nauczyciel nie ocenia prac przesłanych innymi kanałami.

A. Przekazują prace korzystając z funkcji: “oddaj” lub “oznacz jako zrobione”.

B. Uwaga: Jeśli uczeń wykorzysta funkcję: “Udostępnij” - prace nie trafiają do oceny przez Classroom, tylko na e-mail, nie będą oceniane.

7. Lekcje w Classroom trwają 45 minut. Elementem składowym Classroom jest Meet, poprzez który nauczyciel łączy się z uczniami. Uczniowie pracują na Meet w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie mają obowiązek pozostać zalogowanymi do końca lekcji wykorzystując ten czas na pracę samodzielną (praca z podręcznikiem, ćwiczeniami, w zeszycie itp).

8. Nauczyciel prowadzący lekcję w aplikacji Classroom, jest dostępny dla uczniów na Meet do końca lekcji. Może w tym czasie zapraszać wybranych uczniów poprzez komunikat zamieszczony w Strumieniu lub na czacie. Pod koniec czasu przeznaczonego na pracę samodzielną uczniów nauczyciel wyrywkowo sprawdza wykonanie zadań.

9. Po 30 minutach zalecany jest krótki odpoczynek od komputera, przewietrzenie pokoju, krótka gimnastyka oczu, szyi, wypicie szklanki wody itp. W czasie długich przerw - posiłek regeneracyjny.

10. W razie problemów z połączeniem się na Meet uczeń ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela, umieszczając stosowny komunikat w Strumieniu.

11. W razie problemów ze sprzętem uczeń lub jego rodzice mogą skorzystać z pomocy szkoły.

Proszę dzwonić do sekretariatu (56 686 02 07 lub 791 561 860).


Renata Ulatowska


PZO klas I - VIII - Dokumenty Google.pdf