ZDALNE NAUCZANIE 10/2020

Szczegółowe zasady nauczania zdalnego

w SP 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie 1. Nauczanie zdalne odbywa się wyłącznie poprzez szkolne konta Google z wykorzystaniem aplikacji Classroom.
 2. Nauczyciel może wykorzystywać również dostępne platformy edukacyjne, jednak nie odsyłamy tam uczniów do samodzielnego zrealizowania tematu lekcji czy nowego zagadnienia.
 3. Zajęcia zdalne odbywają się wg planu zajęć, obowiązkiem ucznia jest zalogowanie się w Classroom o określonej godzinie.
 4. Obecność ucznia na zajęciach jest odnotowana przez nauczyciela na podstawie:
  1. udziału w lekcji poprzez Meet,
  2. materiału oddanego w Classroom np. w stworzonym przez nauczyciela “Projekcie” / “Pytaniu”.
 5. Nauczyciel na początku lekcji udostępnia materiały edukacyjne: temat lekcji, cele oraz zadania do wykonania przez uczniów.
 6. Uczniowie oddają prace tylko poprzez Classroom - nauczyciel nie ocenia prac przesłanych innymi kanałami.
  1. Przekazujemy pracę korzystając z funkcji: “oddaj” lub “oznacz jako zrobione”.
  2. Uwaga: Jeśli uczeń wykorzysta funkcję: “Udostępnij” - prace nie trafiają do oceny przez Classroom, tylko na e-mail, nie będą oceniane.
 7. Zajęcia w Classroom mogą trwać 20-30 minut.
  1. Po 30 minutach zalecany jest odpoczynek od komputera.
  2. Pozostały czas do końca lekcji uczniowie wykorzystują na samokształcenie (praca z podręcznikiem, z zeszytem ćwiczeń przedmiotowym, w zeszycie itp).
  3. Zalecamy przewietrzenie pokoju, krótką gimnastykę oczu, szyi, wypicie szklanki wody itp. W czasie długich przerw - posiłek regeneracyjny ;)
 8. Nauczyciel prowadzący lekcję w aplikacji Classroom, jest w czasie lekcji dostępny dla uczniów na Meet, może w tym czasie zapraszać wybranych uczniów poprzez komunikat zamieszczony w Strumieniu.
 9. W razie problemów z połączeniem na Meet uczeń ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela, umieszczając stosowny komunikat w Strumieniu.
 10. W razie problemów ze sprzętem uczeń lub jego rodzice mogą skorzystać z pomocy szkoły. Proszę dzwonić do sekretariatu.PZO klas I - VIII - Dokumenty Google.pdf