Dzień Języków Obcych

Piątego grudnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 2 (budynek przy ul.Szkolnej 6) odbył się Dzień Języków Obcych. W obchodach tego dnia uczestniczyły klasy siódme szkoły podstawowej oraz klasy drugie i trzecie gimnazjum. Nauczyciele języków obcych zaproponowali swoim uczniom trzy rodzaje warsztatów językowych. Adresatem pierwszego byli siódmoklasiści, zadanie, które przed nimi postawiono, polegało na uzupełnieniu mapy Europy o właściwe dla danego kraju miasta oraz charakterystyczne dla tych z kolei budowle. Nazwy te umieszczali w dwóch językach: angielskim i niemieckim. Drugi rodzaj zajęć przeznaczony został dla uczniów klas drugich. Ci wykonywali plakaty zawierające charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i anglojęzycznych (Anglia, Walia, Szkocja) postacie, potrawy oraz symbole narodowe. W klasach trzecich gimnazjum propozycja zajęć oparta była o projekt wykonania latarni św. Marcina. Uczniowie obejrzeli najpierw film instruktażowy (w języku niemieckim) dotyczący sposobu zrobienia wyżej wspomnianej latarni, notabene gadżetu bez którego niemieccy uczniowie nie wyobrażają sobie obchodów dnia św. Marcina, podczas którego wędrują ze swoimi latarniami ulicami miast, śpiewając odpowiednie dla tego święta piosenki, po czym przystąpili do jej samodzielnego wykonania. W trakcie pracy mogli wysłuchać piosenek, o których wyżej wspomniałam. Gimnazjaliści z klas trzecich zaproszeni zostali również na konkurs wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Spośród trzech drużyn reprezentujących klasy gimnazjalne zwycięzcami zostali uczniowie klasy III B . Wszyscy biorący udział w rywalizacji otrzymali rzeczowe nagrody oraz dyplomy uczestnictwa. Poza opisanymi wyżej warsztatami każdy uczestnik Dnia Języków Obcych pracował także nad logo tego dnia. Dzieci klas siódmych, będąc najmłodszymi uczestnikami zajęć, w związku ze zbliżającym się dniem św.Mikołaja otrzymały także drobny upominek ( humorystyczne zestawienie cech charakterystycznych dla postaci św.Mikołaja i Gwiazdora). Wszystkie wytwory rąk i umysłów naszych uczniów zostały pod koniec dnia zaprezentowane na wystawie, stanęła ona w szkolnej szatni. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły piosenki (odtwarzane podczas przerw ) w językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Mamy nadzieję, że dzień ten będzie mile wspominany przez naszych uczniów i zaowocuje zwielokrotnieniem zainteresowania nauką języków obcych.

A czy warto ich się uczyć ? Niech odpowiedzią na to pytanie będą słowa wielkiego niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethe: "Tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków."

Zespół językowy:

Katarzyna Golebska -Tomczyk ( koordynator )

Wirginia Kluczyk

Sławomir Zima