Dzień Języków Obcych

15 marca odbył się Dzień Języków Obcych. W obchodach tego dnia uczestniczyły klasy siódme i ósme szkoły podstawowej oraz klasy trzecie gimnazjum. Nauczyciele języków obcych zaproponowali swoim uczniom trzy rodzaje warsztatów językowych. Adresatem pierwszego byli siódmoklasiści, zadanie, które przed nimi postawiono, polegało na uzupełnieniu mapy Europy o właściwe dla danego kraju postacie, potrawy, miasta oraz charakterystyczne dla tych z kolei budowle, a także o inne symbole odsyłające do określonego europejskiego kraju, obok umieszczali także nazwy niektórych spośród nich w dwóch językach: angielskim i niemieckim. Drugi rodzaj zajęć przeznaczony został dla uczniów klas ósmych. Ci wykonywali plakaty zawierające charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i anglojęzycznych (Anglia, Walia, Szkocja) postacie, potrawy oraz symbole narodowe. W klasach trzecich gimnazjum propozycja zajęć wiązała się z uzupełnieniem mapy Chełmna o nazwy (w j. niemieckim) charakterystycznych dla naszego miasta miejsc. Przed wykonaniem tego zadania uczniowie mieli szansę zapoznać się ze słownictwem obejmującym ten zakres tematyczny, bawiąc się wyrazowymi puzlami. Gimnazjaliści otrzymali także w pakiecie logo naszego miasta wraz przysłowiem dotyczącym miłości, wpisywali je następnie w wykonane przez siebie serce, a to naklejali na mapę Chełmna, wszak jest ono jego symbolem! Po warsztatach każdy jego uczestnik otrzymał także turystyczną, promującą Chełmno ulotkę w językach angielskim i niemieckim. Uczniowie klas trzecich zaproszeni zostali również na konkurs wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Dwie drużyny reprezentowały klasy gimnazjalne, uczniowie obu klas wykazali się dużym zasobem wiadomości, organizatorzy musieli przyznać ex aequo dwa pierwsze miejsca ...! . Wszyscy biorący udział w rywalizacji otrzymali rzeczowe nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.. Poza opisanymi wyżej warsztatami każdy uczestnik Dnia Języków Obcych pracował także nad logo tego dnia. W tegorocznych obchodach Dnia Języków Obcych pokusiliśmy się również o zupełnie nowe doświadczenie: wspólny śpiew piosenek w językach angielskim i niemieckim. Na propozycję niemieckojęzyczną złożyły się: hymn Unii Europejskiej (Ode an die Freude), Da, da, da (Trio), So ein schӧner Tag(Fliegerlied), na część anglojęzyczną zaś: Dont worry be happy, Baby,Perfect. Repertuar był zróżnicowany. Wszyscy biorący udział w warsztatach uczniowie po zajęciach zaproszeni zostali również do losowania przysłowia (jezyki: angielski i niemiecki), tych, którym udało się przetłumaczyć je na język ojczysty, nie minie nagroda ... Wszystkie wytwory rąk i umysłów naszych uczniów zostały pod koniec dnia zaprezentowane na wystawie, stanęła ona w szkolnej szatni. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły piosenki. Mamy nadzieję, że dzień ten będzie mile wspominany przez naszych uczniów, podnosząc jednocześnie ich motywację do nauki języków obcych.

A czy warto ich się uczyć? W ubiegłym roku odpowiedziałam na to pytanie, cytując Goethego, w tym roku posłużę się słowami Franka Smitha: „Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”

Zespół językowy: Katarzyna Golebska-Tomczyk , Patrycja Paliwoda, Monika Sokalska, Sławomir Zima.