Idę ze swoją latarnią...

Jako że listopad kojarzy się wszystkim niemieckim dzieciom z obchodami dnia św.Marcina ( 11.XI ), nie mogłam i ja nie zauważyć tego święta i pominąć go w moich comiesięcznych, trochę innych niż zwykłe zajęcia, spotkaniach. Nieprzypadkowo listopadowe lekcje (dwie godziny) odbyły się pod hasłem: warsztaty. W trakcie tych bowiem zajęć uczniowie najpierw obejrzeli instruktażowy film w języku niemieckim, dotyczący wykonania, charakterystycznego dla niemieckich pochodów ulicznych organizowanych w dniu św.Marcina, gadżetu, latarni św.Marcina. Po obejrzeniu wspomnianego filmu, nasza młodzież krok po kroku (tekst w języku niemieckim, zawierający wszystkie potrzebne wskazówki związane z wykonaniem latarni, podzielony został na krótkie sekwencje, te zgodnie z tempem pracy uczestników warsztatów, tłumaczyłam na język polski ) tworzyła swoje własne latarnie. Pod koniec drugiej części zajęć odtworzyłam jeszcze typową dla tego dnia, a właściwie rzecz ujmując, dla tego pełnego uroku, wieczoru, piosenkę: Ich gehe mit meiner Laterne (Idę z moją latarnią). Mam nadzieję, że i ta, przybliżająca naszym uczniom realia kulturowe i obyczajowe Niemiec, propozycja zajęć otwiera kolejne okna na Niemcy i ich język ...