Jaś i Małgosia

Jaś i Małgosia na deskach szkolnej sceny ...

Dnia 13.XII 2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie odbyło się przedstawienie pt. "Jaś i Małgosia". Scenariusz powstał w oparciu o znaną nam wszystkim fabułę bajki autorstwa braci Grimm. Inscenizacja pomyślana została jako jeden z elementów składających się na Dzień Języków Obcych, miała być finalnym segmentem tego dnia (Dzień Języków Obcych odbył się 05.XII 2017), z przyczyn obiektywnych przedstawienie musieliśmy jednak przesunąć w czasie.

W spektaklu zagrali uczniowie klasy VIa oraz klas gimnazjalnych. Przed młodymi aktorami prowadzący (nauczyciele języka niemieckiego: Katarzyna Golebska-Tomczyk, Paulina Świadek oraz nauczycielka języka angielskiego Wirginia Kluczyk) postawili naprawdę trudne zadanie, uczniowie musieli odegrać powierzone im role w języku obcym, grali w języku angielskim i w języku niemieckim.

Oprawa scenograficzna, efekty muzyczne i świetlne, a także komiczne figury ptaków, budzące żywą reakcję publiczności, piosenka pt. "Hӓnsel und Gretel" wieńcząca całość spektaklu oraz Baba Jaga roznosząca wśród widzów pierniki. Wszystkie te elementy złożyły się w efekcie na barwne i ciekawe 30 minutowe spotkanie z teatrem. Inscenizację obejrzeli uczniowie klas szóstych i siódmych, a także gimnazjaliści.

14.XII z zaproszenia na spektakl skorzystali również uczniowie klas siódmych ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz grono uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.