Narada Obywatelska o Edukacji

Nasza szkoła dołączyła do Narady Obywatelskiej o Edukacji. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, w trakcie którego uczniowie, rodzice i nauczyciele doświadczyli autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych. Razem zastanawialiśmy się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne środowiska.

Dzieliliśmy się wiedzą i kreatywnymi pomysłami, wymieniliśmy się poglądami, odpowiadając na następujące pytania: Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje? Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy? Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej? Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice? Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?

Zbliża się najpoważniejszy od lat w Polsce strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Rozpocznie się najprawdopodobniej 8 kwietnia. Jego postulatem jest podwyżka płac, bo taka jest natura strajków prowadzonych przez związki zawodowe zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Mamy jednak świadomość, że problemy, które doprowadziły do protestu są znacznie szersze niż niskie zarobki w oświacie. To samo można powiedzieć o rozwiązaniach – one także muszą znacznie wykraczać poza postulowane podwyżki wynagrodzeń.

Wykorzystaliśmy moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważnie i co najważniejsze - wspólnie pochylić się nad nimi. Namysł w tej sprawie nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi.

Opinie wyrażone w czasie spotkania zostaną przesłane do organizatorów na poziomie ogólnopolskim, tam połączone w całość i przekazane decydentom. Wyniki będą też publicznie dostępne dla każdego na stronie www.naradaobywatelska.pl