Poliglota tandem

Poliglota-tandem ???

Takiego konkursu jeszcze nie było ...

Nauczyciele języków obcych, p.K.Golebska-Tomczyk (nauczyciel języka niemieckiego), p.W.Kluczyk oraz p.S.Zima (nauczyciele języka angielskiego) zaproponowali uczniom klas siódmych (zaproszenia rozesłano do wszystkich szkół podstawowych w Chełmnie) wzięcie udziału w konkursie językowym (odbył się 29.05.2018) o zupełnie nowej formule, zdecydowanie odbiegającej od tego, do czego wszyscy, tak nauczyciele jak i uczniowie, już przywykli. Innowacyjność tego przedsięwzięcia polegała między innymi na tym, że do konkursu o znaczącej nazwie Poliglota-tandem przystąpili uczniowie w zespołach dwuosobowych (tandemach), z wszystkimi zadaniami więc, jakie przyszło im rozwiązywać, zmagali się w parach. Konkurs składał się z trzech etapów: część pierwszą stanowił test wyboru, który odnosił się do zasobów ogólnej wiedzy uczestników konkursu na temat krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych, wiedzy, której źródłem nie jest jedynie podręcznik, dostarcza jej TV, Internet, prasa, pozaszkolne wydawnictwa i po prostu rzeczywistość, w której uczeń się obraca, mając oczy i uszy szeroko otwarte ! W części drugiej uczniowie obejrzeli dwa krótkie (kilkuminutowe) filmy (jeden w języku niemieckim, drugi w języku angielskim), po czym otrzymali karty pracy z zadaniami odnoszącymi się do materiału filmowego. Część trzecia polegała na wylosowaniu, a następnie odegraniu scenki o charakterze kabaretowym, scenki prezentowane były w j.niemieckim bądź też angielskim, zależnie od tego, co dana para wylosowała. Uczestnicy przy odgrywaniu scenek mogli posiłkować się udostępnionymi im na czas trwania konkursu rekwizytami. Tak więc mieliśmy szansę podziwiać i aktorsko-kabaretowe umiejętności biorących udział w przedsięwzięciu uczniów. Po zakończeniu zmagań konkursowych i podsumowaniu wyników organizatorzy wręczyli zwycięzcom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostałym zaś uczniom dyplomy uczestnictwa. Zwycięzcami I edycji konkursu językowego Poliglota-tandem zostali:

Magdalena Brzozowska (uczennica klasy VII c; SP 2) I miejsce

Marta Brzozowska (uczennica SP 2) I miejsce


Stanisław Coch (uczeń SP 1) II miejsce

Mikołaj Żakowski (uczeń SP 1) II miejsce


Olga Grzyb (uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej) III miejsce

Joanna Jabczyńska (uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej) III miejsce


Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że przedsięwzięcie spotkało się z życzliwym przyjęciem i wejdzie już na stałe do kalendarza chełmińskich międzyszkolnych edukacyjnych potyczek.