Warsztaty

savoir-vivre’u

kl. IIIb Gim


Nasza Wychowawczyni p. Alicja Roczniak zrobiła nam miłą niespodziankę – zaprosiła nas do auli szkolnej na warsztaty savoir-

vivre’u, podczas których uczyliśmy się dobrych manier, czyli właściwego zachowania w towarzystwie.

Każdy z nas miał możliwość nauczenia się właściwego nakrycia stołu na ważną uroczystość. Dekorowaliśmy ławki obrusami

i bieżnikami, rozstawialiśmy zastawę, sztućce, kieliszki oraz uczyliśmy się oryginalnego składania serwet. Zrozumieliśmy, że układ zastawy na stole oraz sztućców na talerzu ma ważne znaczenie w komunikowaniu się.

Warsztaty poprowadził kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie pan Andrzej Wojciechowski, który bardzo

ciekawie opowiadał nam o swoich doświadczeniach, m. in. o tym, jak gościł prezydenta RP podczas „Anakondy”, czyli manewrów wojsk

ONZ. Ponadto mieliśmy okazję zapoznania się z najnowszymi trendami w hotelarstwie.

Miłym akcentem były przygotowane przez naszą Wychowawczynię złote myśli dotyczące dobrych manier, które

otrzymał każdy z nas.

Zorganizowanie tych zajęć było bardzo dobrym pomysłem.

Zyskaliśmy sporo doświadczenia i otrzymaliśmy certyfikaty „Mistrz savoir-vivre’u”, które świadczą o tym, że potrafimy zachowywać się

kulturalnie, zgodnie z etykietą. Wiemy, jak zachować się w restauracji, jak komunikować się niewerbalnie z kelnerem, a także

jak przygotować stół do uroczystości rodzinnej.

Jako podsumowanie warsztatów napisaliśmy na języku polskim sprawozdania, gdyż p. Beata Laaser – nasza polonistka uczestniczyła

w warsztatach i bacznie nas obserwowała w roli fotografa.