Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

zapisy w sekretariacie szkoły od 03.01.2018

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

karta zgoszenia dziecka do szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

owiadczenie 2.odt

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2

obwód

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu

Dzieci spoza okręgu