Statut szkoły

Statut I 2017-GIM
1 Statut
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA