Dziennik elektroniczny

Jeśli potrzebują państwo dodatkowe konto rodzica/opiekuna prawnego prosimy o kontakt z sekretariatem lub pod adresem: administrator@sp2chelmno.pl