Klub Młodzieżowy "Akademia"

Celem projektu jest aktywna integracja społeczna poprzez wsparcie: edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne, psychologiczne

i artystyczno-kulturalne. Projekt jest zgodny z celem ogólnym LSR, tj. wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej

i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023.

Termin realizacji: 15.09.2020 r. – 15.01.2021r.

156.pdf
Formularz rekrutacyjny dla osób z otoczenia.pdf
Formularz rekrutacyjny kandydata lub kandydatki projektu (1) — kopia.pdf
Oświadczenie_RODO_osoby_z_otoczenia.pdf
Oświadczenie_RODO_uczestnika_projektu.pdf
Regulamin_rekrutacji.pdf
Umowa_z_otoczeniem.pdf
Umowa_z_uczestnikiem.pdf
WAŻNE_Kwalifikowalność_UP.pdf