Dyrekcja

Dyrektor

Renata Ulatowska

dyżur: poniedziałek

godz.: 13:00 – 15:00

lub po uprzednim umówieniu

(budynek na ul. Szkolnej 6)

tel.: 737 479 280

Wicedyrektor

Jolanta Rubińska (budynek na ul. Szkolnej 6)

dyżur: środa w godz. 13:00 - 15:00

lub po uprzednim umówieniu

tel.: 791 561 412

e-mail: j.rubinska@sp2chelmno.pl


Wicedyrektor

Anna Malinowska (budynek na ul. 22 Stycznia 4)

dyżur: piątek w godz. 13:00 – 15:00

tel.: 533 700 427

e-mail: a.malinowska@sp2chelmno.pl