Przyjaciel szkoły

Uchwałą Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. St. Staszica w Chełmnie

przyjęła

w poczet „Przyjaciół Szkoły”


Panów:

Józefa Kowalskiego

– za nieodpłatne spawanie krzeseł, furtek i ogrodzeń szkolnych.

Marcina Kowalika

– za nieodpłatne wykonanie baneru reklamującego plac zabaw „Wygibajtus” (Studio Reklamy ul. Biskupia5, 86 – 200 Chełmno).


Panie:

Marię Kawczyńską Abubakr

- za doposażenie apteczek szkolnych


Hannę Kowalską

- za wykonanie tortów – dzieł sztuki i przewodniczenie Radzie Rodziców.


Magdalenę Mrozek

- za zaangażowanie w powiększaniu konta Rady Rodziców.


Państwa:

Iwonę i Mariusza Kalkiewicz

- za zakup termosów do herbaty.

Annę i Dawida Kowalskich

- za zakup tablicy do sali nr 20.


Anitę i Grzegorza Lewczuk

- za zakup herbaty dla uczniów naszej szkoły w okresie zimowym.

Małgorzatę i Mirosława Żuchowskich


- za zakup dywanów dla sali nr 17.