Dołącz do projektu

Razem stworzymy film, który będzie miał na celu uwrażliwienie i podniesienie świadomości na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

Broszura informacyjna.pdf

Jeśli chcesz poznać tradycyjne stroje narodowe w różnych regionach własnego kraju i krajach partnerskich. Zaprezentować własne stroje narodowe i porównać je z ubraniami krajów partnerskich. Następnie dowiedzieć się, w jakich sytuacjach życiowych te ubrania nadal funkcjonują. Opisać współczesne ubrania i przygotować projekty oparte na narodowych tradycjach.

Zapraszamy do udziału