Plan lekcji rok szkolny 2020/2021

PLANY LEKCJI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.02.2021

PLANY LEKCJI OBOWIĄZUJĄCE W GMACHU PRZY UL. 22 STYCZNIA 4

plany klas 1-3 _1_ zmiana od 01.pdf
Plany klas 22 Stycznia 4 2020 2021 klasy 4 5 zmiany od 01.pdf

PLANY LEKCJI OBOWIĄZUJĄCE W GMACHU PRZY UL. SZKOLNEJ 6

Plany klas Szkolna 6 2020_2021- zmiany od 01.pdf