Rozwiń swoje zainteresowania

Zajęcia gimnastyki prowadzone są

metodą trójpłaszczyznowo – osiową.

Metoda zapoczątkowana została przez lekarza medycyny ortopedę, rehabilitanta Urszulę Hoppe, która sformułowała biomechaniczne kryteria oceny postawy ciała, według których człowieka rozpatruje się jako prostopadłościan prawidłowej postawy.

Każda z płaszczyzn tego prostopadłościanu ma swoją oś i ona wskazuje na prawidłową sylwetkę:

  • oś czołowa płaszczyzny przedniej z symetryczną linią pośrodkową i poprzecznymi liniami na wysokości uszu, barków, miednicy, palców, kolan i stóp,
  • oś czołowa płaszczyzny tylnej z symetryczną linią pośrodkową i poprzecznymi liniami na wysokości uszu, dolnych krawędzi łopatek, fałd pośladkowych, kolan i stóp,
  • oś strzałkowa płaszczyzny prawostronnej z asymetryczną osią pionową,
  • oś strzałkowa płaszczyzny lewostronnej z asymetryczną osią pionową.

Sygnałem o nieprawidłowej postawie jest:

  • w płaszczyźnie czołowej – poprowadzona linia nie pokrywa się z linią z pośrodkową ciała,
  • w płaszczyznach poprzecznych – niesymetryczne ustawienie uszu, barków, miednicy, kolan, stóp,
  • w płaszczyźnie strzałkowej – nieprawidłowe obrysy łopatek, lordoza.

Korekcja odbywa się w trzech płaszczyznach jednocześnie, zachowując prawidłowe osie z zastosowaniem odpowiednich przyrządów:

  • w płaszczyźnie strzałkowej – poprzez leżenie tyłem,
  • w płaszczyźnie czołowej – poprzez przemieszczenie ciała w osiowo symetrycznym jej ustawieniu,
  • w płaszczyznach poprzecznych – poprzez derotacje dewiacji.

Przyrządy zmuszają do wykonywania precyzyjnych ruchów. Dziecko ćwicząc steruje napięciem mięsni nadając mu odpowiedni kierunek i doprowadzając do symetrycznej pracy wzdłuż osi ciała.

Systematyczne stosowanie ćwiczeń doprowadzi do wyrównania dysharmonii mięśni kończyn dolnych, od których w dużej mierze zależy prawidłowość postawy ciała, ponieważ stanowią one „fundament” naszej postawy.

Metoda trójpłaszczyznowo – osiowa jest metodą nowatorską, której skuteczność znalazła potwierdzenie w badaniach. Uzyskane rezultaty potwierdzają korzystny wpływ ćwiczeń trójpłaszczyznowo - osiowych na korekcję postawy ciała.