Szkolny bohater

Celem konkursu jest:

  1. Pokazanie jak zwykły człowiek może robić rzeczy niezwykłe.
  2. Jak miło jest ładnie i grzecznie odnosić się do siebie nawzajem i do dorosłych.
  3. Co uczniowie mogą zrobić aby nasza szkoła była miejscem przyjaznym

i bezpiecznym.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie ( bez specjalnych zapisów ).

O udziale decyduje wykonywanie zadań samodzielnie lub w grupie odpowiadających celom ( według własnych pomysłów ).

Raz w miesiącu /w kl. I – III decyduje wychowawca, w kl. IV – VI na godzinach wychowawczych/ podsumowane będą działania uczniów. Wszystkie działania zgłaszają wychowawcy, inni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Do 13.05.2015 r w każdej klasie należy wybrać 3 osoby nominowane do nagrody ,, Szkolnego bohatera 2016”.

Dnia 18 maja wychowawcy przekażą dyrektorowi po 3 osoby nominowane, co da razem 54 osoby nominowane z całej szkoły.

Od dnia 6 maja do 17 czerwca wszyscy nominowani będą prezentowani na stronie internetowej szkoły oraz będą spisywane z nimi wywiady, które będą umieszczone w gazetce szkolnej ,,Złamana stalówka”.

Rada Pedagogiczna zadecyduje o tym do kogo należeć będzie miano

,,Szkolnego bohatera 2016”. Wybieramy ,, Szkolnego bohatera 2016” z klas I – III

oraz ,, Szkolnego bohatera 2016” klas IV – VI.